refc_binary.hļƒ

Include dependency graph for refc_binary.h:

digraph {
  graph [bgcolor="#00000000"]
  node [shape=rectangle style=filled fillcolor="#FFFFFF" font=Helvetica padding=2]
  edge [color="#1414CE"]
  "2" [label="stdbool.h" tooltip="stdbool.h"]
  "16" [label="stdatomic.h" tooltip="stdatomic.h"]
  "8" [label="assert.h" tooltip="assert.h"]
  "11" [label="stdint.h" tooltip="stdint.h"]
  "3" [label="stdlib.h" tooltip="stdlib.h"]
  "13" [label="utils.h" tooltip="utils.h"]
  "7" [label="term_typedef.h" tooltip="term_typedef.h"]
  "14" [label="stddef.h" tooltip="stddef.h"]
  "9" [label="limits.h" tooltip="limits.h"]
  "1" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/refc_binary.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/refc_binary.h" fillcolor="#BFBFBF"]
  "6" [label="erl_nif.h" tooltip="erl_nif.h"]
  "5" [label="resources.h" tooltip="resources.h"]
  "15" [label="smp.h" tooltip="smp.h"]
  "12" [label="memory.h" tooltip="memory.h"]
  "10" [label="inttypes.h" tooltip="inttypes.h"]
  "4" [label="list.h" tooltip="list.h"]
  "13" -> "14" [dir=forward tooltip="include"]
  "7" -> "8" [dir=forward tooltip="include"]
  "7" -> "9" [dir=forward tooltip="include"]
  "7" -> "10" [dir=forward tooltip="include"]
  "7" -> "11" [dir=forward tooltip="include"]
  "1" -> "2" [dir=forward tooltip="include"]
  "1" -> "3" [dir=forward tooltip="include"]
  "1" -> "4" [dir=forward tooltip="include"]
  "1" -> "5" [dir=forward tooltip="include"]
  "1" -> "15" [dir=forward tooltip="include"]
  "6" -> "7" [dir=forward tooltip="include"]
  "5" -> "3" [dir=forward tooltip="include"]
  "5" -> "6" [dir=forward tooltip="include"]
  "5" -> "4" [dir=forward tooltip="include"]
  "5" -> "12" [dir=forward tooltip="include"]
  "15" -> "2" [dir=forward tooltip="include"]
  "15" -> "16" [dir=forward tooltip="include"]
  "12" -> "6" [dir=forward tooltip="include"]
  "12" -> "7" [dir=forward tooltip="include"]
  "12" -> "13" [dir=forward tooltip="include"]
  "12" -> "11" [dir=forward tooltip="include"]
  "12" -> "3" [dir=forward tooltip="include"]
}

This graph shows which files directly or indirectly include refc_binary.h:

digraph {
  graph [bgcolor="#00000000"]
  node [shape=rectangle style=filled fillcolor="#FFFFFF" font=Helvetica padding=2]
  edge [color="#1414CE"]
  "16" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/bif.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/bif.c"]
  "45" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/dictionary.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/dictionary.c"]
  "15" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/bif.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/bif.h"]
  "46" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/dictionary.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/dictionary.h"]
  "9" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/bitstring.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/bitstring.c"]
  "8" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/bitstring.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/bitstring.h"]
  "32" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/platform_nifs.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/platform_nifs.h"]
  "23" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/posix_nifs.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/posix_nifs.c"]
  "48" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/posix_nifs.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/posix_nifs.h"]
  "54" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/defaultatoms.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/defaultatoms.c"]
  "53" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/defaultatoms.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/defaultatoms.h"]
  "27" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/inet.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/inet.c"]
  "26" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/inet.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/inet.h"]
  "20" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/scheduler.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/scheduler.c"]
  "43" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/scheduler.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/scheduler.h"]
  "47" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/exportedfunction.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/exportedfunction.h"]
  "12" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/context.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/context.c"]
  "14" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/context.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/context.h"]
  "41" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/port.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/port.c"]
  "42" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/port.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/port.h"]
  "55" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/overflow_helpers.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/overflow_helpers.h"]
  "34" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/stacktrace.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/stacktrace.c"]
  "33" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/stacktrace.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/stacktrace.h"]
  "5" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/refc_binary.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/refc_binary.c"]
  "1" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/refc_binary.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/refc_binary.h" fillcolor="#BFBFBF"]
  "44" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/mailbox.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/mailbox.c"]
  "13" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/module.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/module.c"]
  "31" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/module.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/module.h"]
  "52" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/avmpack.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/avmpack.c"]
  "51" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/avmpack.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/avmpack.h"]
  "30" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/term.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/term.c"]
  "7" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/term.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/term.h"]
  "10" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/interop.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/interop.c"]
  "4" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_ssl.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_ssl.c"]
  "25" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/interop.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/interop.h"]
  "40" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_ssl.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_ssl.h"]
  "6" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/resources.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/resources.c"]
  "29" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_crypto.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_crypto.c"]
  "37" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_crypto.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_crypto.h"]
  "28" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_net.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_net.c"]
  "38" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_net.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_net.h"]
  "21" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/erl_nif_priv.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/erl_nif_priv.h"]
  "35" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/sys.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/sys.h"]
  "17" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/nifs.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/nifs.c"]
  "36" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/nifs.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/nifs.h"]
  "11" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/opcodesswitch.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/opcodesswitch.h"]
  "19" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/debug.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/debug.c"]
  "18" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/debug.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/debug.h"]
  "2" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/globalcontext.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/globalcontext.c"]
  "50" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/globalcontext.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/globalcontext.h"]
  "3" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/memory.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/memory.c"]
  "22" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_socket.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_socket.c"]
  "39" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_socket.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/otp_socket.h"]
  "24" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/externalterm.c" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/externalterm.c"]
  "49" [label="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/externalterm.h" tooltip="/home/runner/work/AtomVM/AtomVM/src/libAtomVM/externalterm.h"]
  "15" -> "16" [dir=back tooltip="include"]
  "15" -> "13" [dir=back tooltip="include"]
  "15" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "15" -> "11" [dir=back tooltip="include"]
  "46" -> "16" [dir=back tooltip="include"]
  "46" -> "12" [dir=back tooltip="include"]
  "46" -> "45" [dir=back tooltip="include"]
  "46" -> "3" [dir=back tooltip="include"]
  "46" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "46" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "46" -> "5" [dir=back tooltip="include"]
  "8" -> "9" [dir=back tooltip="include"]
  "8" -> "10" [dir=back tooltip="include"]
  "8" -> "11" [dir=back tooltip="include"]
  "32" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "48" -> "2" [dir=back tooltip="include"]
  "48" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "48" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "48" -> "23" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "16" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "54" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "45" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "2" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "10" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "11" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "29" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "28" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "41" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "42" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "23" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "6" [dir=back tooltip="include"]
  "53" -> "34" [dir=back tooltip="include"]
  "26" -> "27" [dir=back tooltip="include"]
  "26" -> "28" [dir=back tooltip="include"]
  "26" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "26" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "43" -> "44" [dir=back tooltip="include"]
  "43" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "43" -> "11" [dir=back tooltip="include"]
  "43" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "43" -> "20" [dir=back tooltip="include"]
  "47" -> "15" [dir=back tooltip="include"]
  "47" -> "31" [dir=back tooltip="include"]
  "47" -> "36" [dir=back tooltip="include"]
  "47" -> "11" [dir=back tooltip="include"]
  "47" -> "32" [dir=back tooltip="include"]
  "47" -> "48" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "15" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "12" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "18" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "21" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "24" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "2" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "25" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "3" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "13" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "31" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "36" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "29" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "28" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "41" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "42" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "5" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "6" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "43" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "33" [dir=back tooltip="include"]
  "14" -> "30" [dir=back tooltip="include"]
  "42" -> "27" [dir=back tooltip="include"]
  "42" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "42" -> "28" [dir=back tooltip="include"]
  "42" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "42" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "42" -> "41" [dir=back tooltip="include"]
  "55" -> "16" [dir=back tooltip="include"]
  "33" -> "11" [dir=back tooltip="include"]
  "33" -> "34" [dir=back tooltip="include"]
  "1" -> "2" [dir=back tooltip="include"]
  "1" -> "3" [dir=back tooltip="include"]
  "1" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "1" -> "5" [dir=back tooltip="include"]
  "1" -> "6" [dir=back tooltip="include"]
  "1" -> "7" [dir=back tooltip="include"]
  "31" -> "15" [dir=back tooltip="include"]
  "31" -> "13" [dir=back tooltip="include"]
  "31" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "31" -> "11" [dir=back tooltip="include"]
  "31" -> "32" [dir=back tooltip="include"]
  "31" -> "33" [dir=back tooltip="include"]
  "31" -> "35" [dir=back tooltip="include"]
  "51" -> "52" [dir=back tooltip="include"]
  "51" -> "2" [dir=back tooltip="include"]
  "51" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "8" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "12" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "14" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "45" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "46" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "47" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "49" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "50" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "27" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "10" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "25" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "3" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "13" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "31" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "29" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "28" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "55" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "42" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "48" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "33" [dir=back tooltip="include"]
  "7" -> "30" [dir=back tooltip="include"]
  "25" -> "26" [dir=back tooltip="include"]
  "25" -> "10" [dir=back tooltip="include"]
  "25" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "25" -> "29" [dir=back tooltip="include"]
  "25" -> "28" [dir=back tooltip="include"]
  "25" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "25" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "25" -> "23" [dir=back tooltip="include"]
  "25" -> "30" [dir=back tooltip="include"]
  "40" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "37" -> "29" [dir=back tooltip="include"]
  "38" -> "28" [dir=back tooltip="include"]
  "21" -> "12" [dir=back tooltip="include"]
  "21" -> "2" [dir=back tooltip="include"]
  "21" -> "3" [dir=back tooltip="include"]
  "21" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "21" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "21" -> "23" [dir=back tooltip="include"]
  "21" -> "5" [dir=back tooltip="include"]
  "21" -> "6" [dir=back tooltip="include"]
  "35" -> "12" [dir=back tooltip="include"]
  "35" -> "2" [dir=back tooltip="include"]
  "35" -> "13" [dir=back tooltip="include"]
  "35" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "35" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "35" -> "6" [dir=back tooltip="include"]
  "35" -> "20" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "13" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "11" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "29" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "37" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "28" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "38" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "39" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "40" [dir=back tooltip="include"]
  "36" -> "23" [dir=back tooltip="include"]
  "11" -> "12" [dir=back tooltip="include"]
  "11" -> "13" [dir=back tooltip="include"]
  "18" -> "19" [dir=back tooltip="include"]
  "18" -> "3" [dir=back tooltip="include"]
  "18" -> "11" [dir=back tooltip="include"]
  "18" -> "20" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "51" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "12" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "14" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "53" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "2" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "13" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "31" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "29" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "28" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "38" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "39" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "40" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "41" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "42" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "23" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "48" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "43" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "34" [dir=back tooltip="include"]
  "50" -> "35" [dir=back tooltip="include"]
  "39" -> "22" [dir=back tooltip="include"]
  "39" -> "4" [dir=back tooltip="include"]
  "49" -> "24" [dir=back tooltip="include"]
  "49" -> "13" [dir=back tooltip="include"]
  "49" -> "17" [dir=back tooltip="include"]
}

Functions

struct RefcBinary *refc_binary_create_resource(size_t size, struct ResourceType *resource_type)
static inline struct RefcBinary *refc_binary_create_refc(size_t size)ļƒ
const char *refc_binary_get_data(const struct RefcBinary *ptr)
struct RefcBinary *refc_binary_from_data(void *ptr)
void refc_binary_increment_refcount(struct RefcBinary *ptr)
bool refc_binary_decrement_refcount(struct RefcBinary *ptr, GlobalContext *global)
void refc_binary_destroy(struct RefcBinary *refc, struct GlobalContext *global)
term refc_binary_create_binary_info(Context *ctx)
size_t refc_binary_total_size(Context *ctx)
struct RefcBinary

Collaboration diagram for RefcBinary:

digraph {
  graph [bgcolor="#00000000"]
  node [shape=rectangle style=filled fillcolor="#FFFFFF" font=Helvetica padding=2]
  edge [color="#1414CE"]
  "15" [label="SpinLock" tooltip="SpinLock"]
  "2" [label="ResourceType" tooltip="ResourceType"]
  "9" [label="Module" tooltip="Module"]
  "8" [label="ListHead" tooltip="ListHead"]
  "3" [label="GlobalContext" tooltip="GlobalContext"]
  "11" [label="ModuleFilename" tooltip="ModuleFilename"]
  "6" [label="HNodeGroup" tooltip="HNodeGroup"]
  "14" [label="TimerList" tooltip="TimerList"]
  "12" [label="LiteralEntry" tooltip="LiteralEntry"]
  "13" [label="AtomsHashTable" tooltip="AtomsHashTable"]
  "1" [label="RefcBinary" tooltip="RefcBinary" fillcolor="#BFBFBF"]
  "4" [label="AtomTable" tooltip="AtomTable"]
  "10" [label="ExportedFunction" tooltip="ExportedFunction"]
  "7" [label="SyncList" tooltip="SyncList"]
  "5" [label="HNode" tooltip="HNode"]
  "2" -> "3" [dir=forward tooltip="usage"]
  "2" -> "8" [dir=forward tooltip="usage"]
  "9" -> "10" [dir=forward tooltip="usage"]
  "9" -> "11" [dir=forward tooltip="usage"]
  "9" -> "12" [dir=forward tooltip="usage"]
  "9" -> "8" [dir=forward tooltip="usage"]
  "8" -> "8" [dir=forward tooltip="usage"]
  "3" -> "4" [dir=forward tooltip="usage"]
  "3" -> "7" [dir=forward tooltip="usage"]
  "3" -> "9" [dir=forward tooltip="usage"]
  "3" -> "13" [dir=forward tooltip="usage"]
  "3" -> "14" [dir=forward tooltip="usage"]
  "3" -> "15" [dir=forward tooltip="usage"]
  "3" -> "8" [dir=forward tooltip="usage"]
  "6" -> "5" [dir=forward tooltip="usage"]
  "6" -> "6" [dir=forward tooltip="usage"]
  "14" -> "8" [dir=forward tooltip="usage"]
  "13" -> "5" [dir=forward tooltip="usage"]
  "1" -> "2" [dir=forward tooltip="usage"]
  "1" -> "8" [dir=forward tooltip="usage"]
  "4" -> "5" [dir=forward tooltip="usage"]
  "4" -> "6" [dir=forward tooltip="usage"]
  "7" -> "8" [dir=forward tooltip="usage"]
  "5" -> "5" [dir=forward tooltip="usage"]
}

Public Members

struct ListHead head
size_t ATOMIC ref_count
size_t size
struct ResourceType *resource_type
uint8_t data[]